Κενή θέση νηπιαγωγού/ Nursery-Reception Teacher Vacancy

Ζητείται Νηπιαγωγός για να εργαστεί στο σχολείο μας κάθε Σάββατο από τις 10πμ.-3μμ. Απαραίτητα προσόντα:

-Πτυχίο Νηπιαγωγού ή Δασκάλου Δημοτικής Εκπαίδευσης

-Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

-Προηγούμενη εμπειρία με παιδιά προσχολικής ηλικίας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Παρακαλούμε στείλτε τα βιογραφικά σας στο enquiries@orthandrewgreeksch.co.uk 

We are looking for a Nursery/Reception teacher to work in our school every Saturday from 10am to 3pm. Necessary qualifications:

-Degree in Early Years or Primary Education

– A good understanding of speaking English

– Past experience with preschool children would be preferred.

Please send your CV to enquiries@orthandrewgreeksch.co.uk 

Bookmark the permalink.

One Comment

 1. Michaella Siatha

  Hello, my name is Michaella Siatha, I am from Cyprus and I lived in Larnaca. I am a lawyer, I been working for 2 years in a law firm in a litigation department. Attending to the courts and handling my own case.

  I have 6 years a long distance relatioship and I am planing to move in Birmingham. I would love to enjoy your team.

  In the past through my study I was working as a teacher for Childs 5-14 years of age . Apparently I have no connection or none in Birmingham apart of my boyfriend who is an architect.

  I am looking forward to enjoy your time if I have the opportunity, in any position as a start. Through my expireices as a lawyer I was specialist in a family law and child care law, I have so much love for kids and I won’t disappoint.

  if by any chance there is position for me in your team I will be more than happy. I am wiling to learn and work hard.

  I am looking forward for your reply.

  Thank you in advance
  Michaella Siatha

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.