Κενή θέση νηπιαγωγού/Nursery-Reception Teacher Vacancy

Ζητείται Νηπιαγωγός για να εργαστεί στο σχολείο μας κάθε Σάββατο από τις 10πμ.-3μμ. Απαραίτητα προσόντα:

-Πτυχίο Νηπιαγωγού ή Δασκάλου Δημοτικής Εκπαίδευσης

-Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

-Προηγούμενη εμπειρία με παιδιά προσχολικής ηλικίας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Παρακαλούμε στείλτε τα βιογραφικά σας στο enquiries@orthandrewgreeksch.co.uk

We are looking for a Nursery/Reception teacher to work in our school every Saturday from 10am to 3pm. Necessary qualifications:

-Degree in Early Years or Primary Education

– A good understanding of speaking English

– Past experience with preschool children would be preferred.

Please send your CV to enquiries@orthandrewgreeksch.co.uk

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.